Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
İnstagram

VARİKOSELİM VAR AMELİYAT OLMALI MIYIM?

VARİKOSELİM VAR AMELİYAT OLMALI MIYIM?

Herkese merhaba,

Bugün sıkça sorulan sorulan başında gelen “Varikoselim var ameliyat olmalı mıyım?” Sorusuna yanıt vermeye çalışacağım. 

 

Varikosel Sık Görülen bir Durum Mudur?

Erişkinlerde varikosel görülme sıklığı yaklaşık yüzde %15’tir yani 7 erkekten birinde mevcuttur. Sperm değerleri bozuk olan erkeklerde ise bu oran yaklaşık %25’tir. 

Varikosel Hangi Durumlarda Tedavi Edilmelidir?

Varikosel ancak sperm değerlerini bozduğu zaman opere edilmelidir. Bir hastada varikoselin sperm değerlerini bozup bozmadığı en az 2 farklı sperm tahlili ile saptanmalıdır. Peki her varikosel sperm değerlerini bozar mı? Yapılan çalışmalar klinik varikoselin sperm değerlerini etkilemede önemli olduğunu göstermiştir. Klinik varikosel demek; genişlemiş damarların elle muayene edilebilmesi ya da gözle görülebiliyor olması demektir. Ultrason ile tesadüfen saptanan önemsiz dereceli varikosellere Subklinik varikosel denmektedir. Bu derecedeki varikoselin genel olarak tedavi edilmesine gerek yoktur. 

Varikosel Cerrahisinden Ne Oranda Fayda Görürüm?

Doğru tanı konulmuş ve mikrocerrahi ile düzeltilen varikosel sonrası 3. Ayda %30, 6. Ayda %40, 9. Ayda %50 ve 12.ayda %60 oranında spontan gebelik sağlanabilmektedir. Bu rakamların haricinde başka çalışmalar genel olarak faydanın %60-70 oranında olduğunu göstermiştir. Varikosel cerrahisi sonrası sperm değerleri artsa bile bir kısım hastada normal yoldan gebelik sağlanamayabilir ancak bu hastalara uygulanan yardımcı üreme tekniklerinde varikosel cerrahisinin  faydası olduğu gösterilmiştir. 

Sperm Testimde Canlı Sperm Çıkmadı ve Varikoselim var. Ne yapmalıyım?

Sperm testinde canlı hücre saptanmamsı durumuna AZOSPERMİ denir. Buna sebep olan durumlar hormonal yetersizlikler, testiste üretim bozukluğu ve tıkanıklığa bağlı çıkış olmamasıdır. Diğer sebepler ekarte edildikten sonra varikosel kaynaklı olabileceği net belirlenirse cerrahi yapılabilmektedir. Cerrahi sonrası menide canlı sperm elde etme oranı %40-50 civarındadır. Elde edilen sperm genel olarak normal yoldan gebeliğe yetmemektedir ancak yardımcı üreme tekniklerinde kullanılabilmekte ve TESE işlemine gerek kalmamaktadır. Eğer cerrahi sonrasında menide canlı sperm saptanamaz ise hastaya mecburen TESE yani direkt olarak testiste sperm aranması işlemi yapılmalıdır. Yine yapılan çalışmalar göstermiştir ki varikosel cerrahisi olanlarda TESE işleminde sperm saptama ve bu spermden gebelik elde etme oranı daha yüksektir. 

Son Söz!

Unutulmamalıdır ki sperm değerini bozan bir çok hastalık mevcuttur. Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından olan obezite hem erkek hem kadında üreme sağlığını olumsuz etkilemektedir. Sigara ve alkol yine sperm parametrelerini bozan yaygın alışkanlıklardır. Aşırı sıcak maruziyeti yine sperm değerlerini etkileyen diğer bir durumdur. İnfertilite sistematik değerlendirme ve sabır gerektiren bir durumdur. Sağlıklı olan her 20 çiftten birinin normal yoldan çocuk sahibi olamadığı ve yardımcı üremete tekniklerine başvurmak gerektiği de unutulmamalıdır. Bu nedenle her İnfertilite durumunda tek sebep varikosel olarak görülmemeli hasta ve eşi bir bütün olarak değerlendirilmelidir.