Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
İnstagram
ESWT

ESWT

ESWT nedir?

ESWT düşük yoğunluklu şok dalgası analamına gelmektedir. Şok dalga tedavisi Üroloji alanında uzun yıllardır taş kırma tedavisinde kullanılmkatadır. Bu tedavi şeklinin daha düşük dozlara ayarlanabilmesi daha yüzeyel dokulardaki patolojilerinde tedavi edilebilmesine olanak sağlamıştır. Günümüzde özellikle Ürolojide sertleşme bozukluğu tedavisinde ve Fizik Tedavi için ağrı kontrolünde kullanılmaktadır. 

Avrupa Üroloji Derneğinin cinsel sağlık ile ilgili son klavuzunda sertleşme bozukluğunun ilk basamak tedavileri arasında yerinin alan ESWT ağızdan alınan sertleşmeye yardımcı ilaçlara ek ya da tek başına tercih edilebilir. 

ESWT NASIL ETKİ EDER?

ESWT'nin dokular üzerinde nasıl etki ettiğine dair bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde şok dalganın yaratmış olduğu minimal travma etkisi;

- Sağlıklı olmayan damarların iyileşmesi

- Yeni damar oluşumu

- Kök hücre oluşumu ve dokuların yenilenmesi

- Sinir dokusundan sertleşmeye yardımcı enzimlerin salınmasını sağlamaktadır. 

ESWT NASIL UYGULANIR?

Cihaz ve hastanıon sertleşme sorunun ciddiyetine göre tedavi süresi değişebilmektedir. Kliniğimizde ESWT tedavisi altı seans olarak uygulanmakta ve her seans ortalam 15 dk sürmektedir. Penisin 5 farklı noktasına ultrason probuna benzer bir cihaz ile ağrısız bir şekilde şok dalgaları verilmektedir. İşlem sonrası hasta günlük yaşamına devam edebilir. 

TEDAVİ ETKİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Tedavinin tam etkilerinin 6 seans sonrası başlaması beklense de hastalarımız genel olarak 2. veya 3. seans sonrası fayda göremeye başladıklarını ifade etmektedir. Tedavi öncesi fayda görme oranı %70-80 olarak beklenmektedir. ESWT tedavisinin diğer bir avantajı da çoğu hastada ilaçlara göre daha kalıcı (ortalama 1 yıl) bir fayda sağlamasıdır. 

Son söz; 

Şok dalga tedavisi uygun hasta seçimi ve uygun beklenti ile yüz güldürücü etkin bir tedavidir. Sertleşme bozukluğu ağır derecede olan hastalarda maddi ve manevi kayba sebep olabilirken Hafif-orta dereceli şikayeti olan kişilerde gayet tatminkar sonuçlar vermektedir.