Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
İnstagram

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ;

Prostat bezi mesane ile penis içindeki idrar yolu arasında bulunan bir organdır. Özellikle üreme sağlığı üzerinde etkileri bulunmaktadır. Erişkin bir erkekte ortalama olarak 20-25 cc hacmindedir. Genetik faktörler, hormonal dengenin bozulması ve özellikle yaşın ilerlemesi ile büyümeye başlar. İyi huylu prostat büyümesi 50 yaşından sonra erkeklerin yaşam kalitesini bozan bir durumdur. Prostatın boyutu 35-40 cc'yi geçtikten sonra prostat büyümesinden bahsedilir. Bu bezin büyümesi idrar akımının azalmasına sebep olur. Tıkanıklığın şiddetinin artması ;

Mesanenin tam olarak boşalmamasına,

Sık idrar çıkmaya,

İdrarda tekrarlayan kanamalara,

Mesane taşlarına,

Tekararlayan idrar yolu enfeksiyonlarına

İhmal edilmesi durumunda ise geçici veya kalıcı böbrek yetmezliğine sebep olabilir.

Prostat büyümesi ve tıkanıklık oluşması durumunda en korkulan durumlardan biri mesanede tembellik meydana gelmesidir. Bu durumda hasta opere olsa dahi yeterince fayda görmeyebilir. 

NE ZAMAN OPERE OLMALIYIM?

Prostat bezinin büyüklüğü operasyon için bir kriter değildir. Bazı hastalar 30-40 gram prostat ile idrarı rahat yapamaz iken bazı diğer hastalar 100 gr prostat ile hiç sorun yaşamayabilirler. Mesane kasının gücü ve yandaş hastalıklar burada belirleyici rol oynar. Bu nedenle her hasta ayrıca değerlendirilmeli ve ona göre karar verilmelidir. Yukarıda sayılan maddeler ve idrar akımının ilaç ile yeterinde artmaması durumunda operasyon düşünülmelidir. 

HANGİ YÖNTEM İLE OPERE OLMALIYIM?

Prostat büyümesine bağlı operasyon kararı aldıktan sonra hastanın yaşı, cinsel fonksiyonu, yandaş hastalıklarına göre en uygun yöntemi hastamıza önermekteyiz. Geçmişte operasyon için çok fazla alternatif yok iken günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde bu konuda elimiz daha kuvvetli hale gelmiştir. Son yıllarda prostat büyüklüğünden bağımsız olarak operasyon yapılmasına olanak sağlayan ENÜKLEASYON yöntemi giderek daha fazla tercih edilir olmuştur. Bu işlem için lazer teknolojisi kullanıldığında HOLEP veya THULEP, bipolar enerji kullanıldığı zaman BİPOLEP olarak adlandırılmaktadır.  Operasyon için bir çok farklı  enerji kaynağı olsa da uzun dönem sonuçlarının birbirine benzer olduğu çalışmalarla gösterilmiştir.