Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
İnstagram

Mikro - TESE

Mikro - TESE

Mikro-TESE İşlemi Nedir?

İnfertilite (kısırlık) nedeniyle araştırılan hastaların belirli bir oranında menide maalesef canlı sperm hücresi saptanamakta ve bu duruma Azospermi denmektedir.  

Sperm çıkışını sağlamak için gerekirse cerrahi (varikoselektomi, Ejekülatuar kanal açılması) ya da hormonal tedaviler uygulanabilmektedir. Bu tedavilere rağmen hastalarda halen sperm çıkışı sağlanamıyor ise hastalara mutlaka genetik inceleme yapılmalıdır. Genetik incelemenin iki amacı vardır; birincisi altta yatan genetik bir hastalık var ise bu sorunun çocuklara da geçme ihtimali, ikincisi ise bazı durumlarda TESE işleminde dahi sperm bulunmama olasılığıdır. Gerekli bilgilendirme yapıldıktan ve hasta rızası alındıktan sonra Mikro-TESE işlemi yapılabilir. 

Mikro-TESE işlemi nasıl yapılır?

Mikro-TESE işilemi kabaca testislerin cerrahi olarak açılması ve mikroskop altında sperm üretilen bölgelerin incelenmesi ve sperm aranması işlemidir. Bu işlemin en büyük avantajı 20-30 kat büyütülmüş görüntü altında ayrıntılı ineleme imkanı sunmasıdır. İşlem lokal ya da genel anestezi altında yapılabilmekte ve hasta aynı gün taburcu olabilmektedir.

Testisleri çevrelen cilt ve diğer tabakalar açıldıktan sonra sperm üretimi olması muhtemel bölgelerden doku örnekleri alınır. Alınan doku örnekleri, eş zamamlı Embriyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve sağlıklı sperm hücresi saptanmaya çalışılır. Saptanan sperm hücresi ya dondurulur ya da hemen tüp bebek işlemi için kullanılır. 

 İşlem sonrası ciddi bir ağrı olmamakta ve hasta gündelik hayatına dönebilmektedir. 

Mikro-TESE Başarısı Ne Kadardır?

Dünya üzerinde Mikro-TESE yapılan hastaların verileri incelendiği zaman işlem esnasında sperm bulunma oranları %40-60, bulunan spermden gebelik oluşma oranları ise ortalama %30-40'dır. Son dönemde başarı oranını arttırmak için yeni çalışmalar yapılmaktadır. 

 

İşlem Başarısız Olursa Ne Yapılmalıdır?

Mikro-TESE işleminde sperm hücresi bulunamaz ise en az 6 ay beklenerek ikinci bir TESE işlemi yapılabilir. Bu hastaların özellikle hormonal açıdan tekrar değerlendirilmesi ve gerekirse ikinci işlem öncesi. tedavi alması gerekebilir. İkinci TESE işleminin başarısı ortalama olarak %6-10 civarındadır.